Värmen i din lägenhet

Vi går nu mot kallare tider vilket innebär att temperaturen i våra lägenheter kan variera. Under en tid kommer det att vara kyligare på kvällar och nätter, men varmare på dagarna. Detta innebär att det tar tid innan fjärrvärmen hittar rätt temperatur för fastigheten.

Normal inomhustemperatur kan upplevas olika, det som upplevs kallt för en hyresgäst kan upplevas som varmt för en annan. I lägenheten ska det vara cirka 21 grader och den mäts mitt i rummet 1 meter ovanför golvet.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att möbler eller långa gardiner är placerade framför elementen. Detta leder till att termostaten inte känner av den verkliga temperaturen i rummet samt att det försvårar cirkulationen av värmen. Täck inte för ventilerna, utan draget kan värmen inte spridas i lägenheten.

Elementen ska vara varmare upptill där det varma vattnet går in och kallare nedtill. Det är alltså normalt att hela elementet inte är varmt. Termostaterna sparar energi då de automatiskt känner av rummets temperatur. De är inställda på att stängas av när temperaturen i rummet går över 21 grader. Om elementet är kallt och din inomhustemperatur är under 21 grader kan luftning av elementet behövas. Detta hjälper vi dig gärna med.