Värmen i din lägenhet

Under vinterperioden kan temperaturen i våra lägenheter variera då det är kallare på kvällar och nätter, men varmare på dagen. Detta innebär att det tar tid innan fjärrvärmen hittar rätt temperatur för fastigheten.

Normal inomhustemperatur kan upplevas olika, det som upplevs kallt för en hyresgäst kan upplevas som varmt för en annan. I lägenheten ska temperaturen vara cirka 21 grader. Temperaturen i ett rum ska alltid mätas mitt i rummet och 1 meter ovanför golvet.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är att möbler eller långa gardiner är placerade framför elementen. Detta leder till att termostaten inte känner av den verkliga temperaturen i rummet samt att det försvårar cirkulationen av värmen. Täck inte heller för ventilerna, utan draget kan värmen inte spridas i rummet.

Elementen ska vara varmare upptill där det varma vattnet går in och kallare nedtill. Det är alltså normalt att hela elementet inte är varmt. Termostaterna sparar energi då de automatiskt känner av rummets temperatur. De är inställda på att stängas av när temperaturen i rummet går över 21 grader. Om elementet är kallt och din inomhustemperatur är lägre än 21 grader kan elementet behöva luftas. Detta hjälper vi dig gärna med.