Organisation

Faxeholmen AB är ett allmännyttigt bolag som ägs av Söderhamns kommun och har en styrelse som är politisk sammansatt. Vårt uppdrag är att se till att det finns ett utbud av bostäder i Söderhamns kommun som passar för alla. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt då vi konkurrerar på lika villkor med andra bostadsföretag i Söderhamn.