Förtur

Om du är bosatt i annan kommun och får anställning inom Söderhamns kommun har du möjlighet att ansöka om näringslivsförtur hos oss.


Ansök om förtur

  • Registrera dig i vår bostadskö.
  • Skicka in din ansökan till uthyrningen@faxeholmen.se eller kontakta vår uthyrning på 0270-729 50.
  • Du ska kunna uppvisa det aktuella anställningsbeviset.
  • Du ska även kunna uppfylla de grundkrav vi har för att få hyra bostad.


Godkänd ansökan

Om din ansökan om förtur godkänns kommer vi att kontakta dig. Förturen innebär inte att du är garanterad en bostad hos oss, men du är garanterad att få gå på visning på den eller de lägenheter du är intresserad av. För att göra en intresseanmälan på en lägenhet måste du kontakta oss, vi gör då intresseanmälan åt dig.