Bilplats

Faxeholmen har olika typer av bilplatser på våra områden som du kan hyra. Det finns parkeringsplats med motorvärmare, carport med motorvärmare, garage samt parkering i parkeringshus. Urvalet skiljer sig från område till område.

 

Söka bilplats

För att hyra en bilplats behöver du ställa dig i vår bilplatskö via Mina sidor. Där kan du ange vad du önskar hyra och på vilket område. För att få förslag på bilplatser behöver du ange en mailadress i din profil. Du kan se alla lediga bilplatser under ”Lediga objekt”. Det är bra om den som står på lägenhetskontraktet gör intresseanmälan på bilplatsen ni söker

 

Säga upp bilplats

Du kan säga upp ditt avtal digitalt via Mina sidor eller lämna in en skriftlig uppsägning till oss. På ditt avtal kan du se hur lång uppsägningstid du har.

 

Våra uthyrningsregler

När du söker en bilplats kan det vara flera personer som har sökt samma plats, i dessa fall prioriterar vi alltid våra hyresgäster och framförallt de som bor på området. Om du söker en bilplats på ett område som inte ligger på ett naturligt avstånd från din bostad eller om du inte är hyresgäst hos oss tillkommer moms på 25 %.

Vid uppsägning av ditt lägenhetskontrakt upphör även bilplatskontraktet. Uppsägningstiden för bilplatsen blir samma som för lägenheten.

Vid byte av en bilplats till en annan kan en månads dubbelhyra tillkomma.

 

Parkeringsregler

På våra områden får du endast parkera på anvisade parkeringsplatser. Parkering på all övrig mark är förbjuden. Vi samarbetar med Securitas som kontrollerar att reglerna följs på våra områden. På våra områden är det skyltat vilket nummer du ska ringa om någon har parkerat fel.

  • Parkera endast personbil, motorcykel eller moped på din bilplats.
  • Du får inte ställa upp husvagn, husbil eller släp på din bilplats.
  • Bilplatsen får inte användas som förråd eller verkstad.
  • Du får inte tvätta bilen på din bilplats.
  • På bilplatsen får du, utöver ditt fordon, förvara en uppsättning däck samt bilvårdsprodukter.
  • Vid användning av motorvärmaren ska motorvärmarkabeln alltid tas ur när den inte används.
  • Garageporten ska alltid hållas låst så att inte obehöriga kan ta sig in.
  • Bilplatsen är personlig och får inte hyras ut i andra hand.

 

Hur fungerar motorvärmaren?

Våra motorvärmare är miljövänliga och lätta att använda.

Kontrollera att strömbrytaren/säkringen är påslagen samt att ditt tidur går rätt. Om ditt tidur går fel kan du lätt ändra den genom att trycka på knappen med en klocka. Ställ om tiden genom att trycka på knappen med minussymbolen.

Ställ in din avresetid på uret genom att trycka på knapparna med symbolerna + och -. Motorvärmaren känner av yttertemperaturen och anpassar starttiden efter den. Om det är varmare än plus fem grader startar inte motorvärmaren. Önskar du ström för att exempelvis dammsuga bilen kan du använda uttaget i din motorvärmare. Du håller in knapparna med symbolerna + och – samtidigt så levereras ström i cirka 20-30 minuter. Upprepa för att stänga av strömmen.

 

Snöskottning

Under vintertid ansvarar hyresgästen för skottning samt halkbekämpning av bilplatsen. Om du har ett garage ska du skotta en meter framför din port och har du en parkeringsplats ska du skotta hela platsen själv.