Hantering av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen). Det är en dataskyddslag som  ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR började gälla den 25 maj 2018.

Det är viktigt för oss på Faxeholmen att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

För att veta mer om hur Faxeholmen hanterar dina personuppgifter kan du läsa vårt informationsdokument eller kontakta oss på kundtjänst.

 

Informationsdokument gällande dataskyddsförordningen GDPR (pdf)

 

Våra kontaktuppgifter