Sopning och sandupptagning – ett säkert vårtecken

 

När snön försvinner och våren nalkas sopas gatorna rena från sand och grus. Det skiftar från år till år vilken tidpunkt sandsopningen startar beroende på hur länge snön ligger kvar.

 

Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser. Sopningen kan ske i omgångar och vissa dagar inte alls beroende på väderläge, för att uppnå bästa resultat.

 

Vi prioriterar att först sopa upp sand och grus från gång- och cykelbanor samt torgytor. Därefter sopar vi på trafikleder, bussgator och lokalgator.

 

Hjälp oss så går det snabbare

 

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna och tar hänsyn till datumparkeringen där det gäller.

 

Sandupptagning 2024

 

Sandupptagningen startar v 16 och beräknas pågå till och med v 22. I år räknar vi med att hålla på något längre än vanligt då mycket av fjolårets sand också ska tas om hand. Tiden är också preliminär beroende på vädret.

 

Vi kommer att börja med centrala Söderhamn och vård och omsorgsboenden. Därefter kommer vi till södra delarna av kommunen, sedan västra delarna och slutligen norra delarna.

Skolorna sopas när vi är i respektive område.

 

Högar ska forslas bort från respektive geografiskt område när vi sopat färdigt, det gäller både högarna från fjolåret och dom som blir från i år. Antingen kommer dessa köras till Tippvägen för sortering eller så kommer det att köras på deponi.

 

All sopsand sorteras och deponeras enligt gällande miljölagstiftning.