Nyheter

 

Information om grillning

Våren och sommaren innebär att vi spenderar mer tid ute. Många plockar fram sina utemöbler och kanske även grillen.

Det finns en del förhållningsregler när det kommer till grillning på våra områden. Det är viktigt för allas säkerhet att dessa följs.

Användning av grill på balkong eller uteplats är förbjudet. Grillförbudet på din balkong eller uteplats finns på grund av den ökade brandrisken, med hänvisning till
”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO 2003:778). Det kan även upplevas som störande om grillrök kommer in i dina grannars lägenheter, detta kan räknas som
en olägenhet. Undantaget för din balkong och uteplats är om du använder elgrill, det är dock viktigt att även här visa hänsyn och respekt mot sina grannar så att det inte röker in i deras lägenheter.

 

Vid användning av grill på allmänna platser ska dessa regler följas:
• Kontrollera att det inte råder eldningsförbud inom Söderhamns kommun.
• De grillar som finns på områdena är endast avsedda för grillning med grillkol eller briketter.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
• Ha alltid vatten till hands för att kunna släcka eventuell brand.
• Endast tändvätska för grill är tillåtet då andra vätskor lätt kan sprida sig till flaskan.
• Ring 112 om elden sprider sig.

Vid användning av engångsgrill ska du se till att den är helt släckt innan du kastar den. Engångsgrillen sorteras som metall medan kolet sorteras som deponi.
Du får absolut inte slänga kolet i naturen då det är väldigt giftigt.

 

Ha en härlig sommar!

 


PUBLICERADES: 2024-04-26