Hyror 2023

Hyresförhandlingarna för 2023 är nu färdigställda.

Årets förhandling gick vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK hanterar hyrestvister mellan bolagen inom Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningens parter.
Hyresförhandlingen gick vidare till HMK då vi, Faxeholmen AB, och Hyresgästföreningen i Söderhamn inte kunde komma fram till en överenskommelse gällande hyreshöjningen för 2023.

Hyresmarknadskommittén har beslutat att Faxeholmens hyror justeras upp med 4,8 % from 2023-01-01. Den nya hyran aviseras på avin som avser mars (som skickas i början av februari) och på denna kommer även de retroaktiva delarna för januari och februari.  

 

Vid frågor kontakta vår kundtjänst

0270-729 50 eller info@faxeholmen.se