Vad händer just nu och i framtiden på Faxeholmen.
65+ boende med livskvalitet i Bergvik, VDn har ordet, ombyggnation av Stamvägens utemiljö och mycket mer!

Läs nya numret av Faxeholmens tidning genom att klicka här