Tillval för ditt boende

Du som hyresgäst kan göra tillval av tjänster för att underlätta i ditt boende.

 

Tillvalstjänster vi erbjuder

  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Gräsklippning och trädgårdsskötsel
  • Fixartjänst

Villkor för tillvalstjänster

Tillvalstjänsterna är till för dig som är hyresgäst hos Faxeholmen och det är du som står på lägenhetskontraktet som kan göra en beställning.

Tillvalstjänsterna ”Snöröjning och halkbekämpning” samt ”Gräsklippning och trädgårdsskötsel” beställs och betalas per säsong.

Tillvalstjänsten ”Fixartjänst” beställs vid behov och en engångskostnad debiteras dig som hyresgäst på nästkommande hyra. Fixartjänsten kan du beställa genom att kontakta oss via telefon eller mail.

 

Fixartjänst

I fixartjänsten ingår arbete som du som hyresgäst inte klarar av att utföra själv, men som vi på Faxeholmen inte sedvanligen utför.

Fixartjänsten kostar dig som hyresgäst 375 kr/timme.

Exempel på tjänster:

  • Byte av lysrör/glödlampa
  • Byte av batteri i brandvarnare
  • Montering av extra eluttag
  • Montering av hyllplan eller liknande
  • Montering av TV på vägg
  • Montering av belsyning, gardiner eller liknande

Fixartjänsten beställer du som hyresgäst via telefon eller mail.

 

Blanketter för tillvalstjänster 

Tillval av snöröjning och halkbekämpning (PDF)

Tillval av gräsklippning och trädgårdsskötsel (PDF)