Torsdag den 26 Okt stänger faxeholmen kl 12.00. Vid akuta ärenden ring vår jour 0270-72950.