Nyheter

 

Sopning och sandupptagning – ett säkert vårtecken

 

När snön försvinner och våren nalkas sopas gatorna rena från sand och grus. Det skiftar från år till år vilken tidpunkt sandsopningen startar beroende på hur länge snön ligger kvar.

 

Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader dygnet runt eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser. Sopningen kan ske i omgångar och vissa dagar inte alls beroende på väderläge, för att uppnå bästa resultat.

 

Vi prioriterar att först sopa upp sand och grus från gång- och cykelbanor samt torgytor. Därefter sopar vi på trafikleder, bussgator och lokalgator.

 

Hjälp oss så går det snabbare

 

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna och tar hänsyn till datumparkeringen där det gäller.

 

Sandupptagning 2024

 

Sandupptagningen startar v 16 och beräknas pågå till och med v 22. I år räknar vi med att hålla på något längre än vanligt då mycket av fjolårets sand också ska tas om hand. Tiden är också preliminär beroende på vädret.

 

Vi kommer att börja med centrala Söderhamn och vård och omsorgsboenden. Därefter kommer vi till södra delarna av kommunen, sedan västra delarna och slutligen norra delarna.

Skolorna sopas när vi är i respektive område.

 

Högar ska forslas bort från respektive geografiskt område när vi sopat färdigt, det gäller både högarna från fjolåret och dom som blir från i år. Antingen kommer dessa köras till Tippvägen för sortering eller så kommer det att köras på deponi.

 

All sopsand sorteras och deponeras enligt gällande miljölagstiftning.


PUBLICERADES: 2024-04-18

Information om grillning

Våren och sommaren innebär att vi spenderar mer tid ute. Många plockar fram sina utemöbler och kanske även grillen.

Det finns en del förhållningsregler när det kommer till grillning på våra områden. Det är viktigt för allas säkerhet att dessa följs.

Användning av grill på balkong eller uteplats är förbjudet. Grillförbudet på din balkong eller uteplats finns på grund av den ökade brandrisken, med hänvisning till
”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO 2003:778). Det kan även upplevas som störande om grillrök kommer in i dina grannars lägenheter, detta kan räknas som
en olägenhet. Undantaget för din balkong och uteplats är om du använder elgrill, det är dock viktigt att även här visa hänsyn och respekt mot sina grannar så att det inte röker in i deras lägenheter.

 

Vid användning av grill på allmänna platser ska dessa regler följas:
• Kontrollera att det inte råder eldningsförbud inom Söderhamns kommun.
• De grillar som finns på områdena är endast avsedda för grillning med grillkol eller briketter.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
• Ha alltid vatten till hands för att kunna släcka eventuell brand.
• Endast tändvätska för grill är tillåtet då andra vätskor lätt kan sprida sig till flaskan.
• Ring 112 om elden sprider sig.

Vid användning av engångsgrill ska du se till att den är helt släckt innan du kastar den. Engångsgrillen sorteras som metall medan kolet sorteras som deponi.
Du får absolut inte slänga kolet i naturen då det är väldigt giftigt.

 

Ha en härlig sommar!

 


PUBLICERADES: 2024-04-26