Onsdagen den 19 Maj börjar vi sandsopningen i områdes vis, vi börjar i väst sedan syd, Norr och centrum.