Hyror för 2022

Hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen är nu klara och hyresnivån för 2022 är satt.

Utfallet blev en hyreshöjning på 2,1 procent för samtliga bostadslägenheter, bilplatser och lokaler.
Den nya hyran gäller från och med den 1 januari 2022.