Tillval för din lägenhet

Ett tillval i din lägenhet höjer standarden och värdet på just din lägenhet, vilket innebär att hyran höjs permanent.

 

Tillval vi erbjuder

  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Kombinerad tvätt- och torkmaskin
  • Diskmaskin
  • Induktionshäll med varmluftsugn
  • Badkar

 

Villkor för tillval

Tillval kan göras av dig som är hyresgäst hos oss, det är du som står på lägenhetskontraktet som kan göra beställningen. För att kunna göra ett tillval får du inte ha någon skuld till Faxeholmen.

Om det skulle vara tekniskt olämpligt eller om installationskostnaden blir väsentligt högre än normalt att installera ett tillval har Faxeholmen rätt att säga nej till beställningen.

Tillvalet tillhör lägenheten och stannar i lägenheten om hyresgästen flyttar. Tillval som gjorts i en lägenhet kan inte ångras eller tas bort. Tillval är hyreshöjande och belastar hyran permanent. En beställning av tillval är bindande.

Du som hyresgäst ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt tillverkarens anvisningar. Faxeholmen ansvarar för service och underhåll av tillvalsprodukterna.

 

Hur går det till?

När du har gjort din beställning hos oss skickas en order till vår personal eller någon av våra entreprenörer. Vid en tillvalsbeställning kan det behöva göras en kontroll innan om det är tekniskt lämpligt att installera tillvalet. Den som utför kontrollen kontaktar dig som hyresgäst om du angett detta vid beställningen, annars använder de huvudnyckel och utför kontrollen i din lägenhet.

Om det är tekniskt olämpligt att installera tillvalet kommer du att få information om detta.

Om det är tekniskt lämpligt att installera tillvalet kommer den som utförde kontrollen hos dig att göra en beställning av tillvalsprodukten.

Tiden från att din beställning lämnas in till oss tills du har ditt tillval installerat kan variera. Detta kan bero på hur snabbt kontrollen av din lägenhet kan göras samt hur snabbt ditt tillval kan levereras från leverantör.

Vid installation av tillval som kräver både el och vatten kommer vi att behöva skicka ut både en elektriker och en rörmokare.

Du börjar betala ditt tillval när det är installerat och klart. Då läggs det till på din hyra.

 

Blanketter för tillval

Tillval av badkar (PDF)

Tillval av vitvaror (PDF)