TILLSAMMANS GÖR VI FRAMTIDEN MÖJLIG

Visionen betyder att du som hyresgäst står i fokus och att vi inom Faxeholmen kan kraftsamla för att skapa ett bra boende för alla våra kunder. Som medborgare ska du också märka att Faxeholmen är positiv, förenande kraft i samhället. Vi vill göra vår del för att Söderhamn ska fortsätta vara en attraktiv plats att leva på. Vi vill vara med och skapa en stad och kommun som tar klivet in i det 21 århundradet som vinnare.

 

Vår vision visar vad som är vårt syfte och vad vi har för mål med Faxeholmen:
Tillsammans gör vi framtiden möjlig

Vår värdegrund visar vilka vi är och vad vi tror på. Faxeholmen har valt tre värdeord som vi alla har valt att samlas kring:
Tillsammans   Ärlig   Modig

Vår affärsidé berättar vad vårt uppdrag på marknaden är:
Genom en stark närvaro erbjuder vi ett attraktivt och välkomnande boende för alla