DU ÄR EN DEL AV OSS

När du bor hos Faxeholmen är du en del av en stor förändring. Vår vision är kärnan i allt förändringsarbete vi gör och den visar oss åt vilket håll vi ska gå. Faxeholmens vision lyder:

“Tillsammans gör vi framtiden möjlig”

Med utgångspunkt från visionen har vi skapat ett antal förbättringspunkter. Det gäller allt från boendemiljö och service till interna rutiner. Gemensamt för alla handlingsplaner är att du som kund står i centrum.

Vi jobbar för att göra Söderhamn till en bra plats att leva i. Unga och gamla, människor från alla delar av världen ska känna sig hemma hos Faxeholmen. Vi vill att alla medarbetare ska känna kraften och se möjligheterna när de går till jobbet och att du som bor hos oss är vår viktigaste resurs.

Då kan vi skapa en positiv framtid i Söderhamn.