VANLIGA FRÅGOR

 

HYRAN

När kommer hyresavin?

Runt den 15:e varje månad

Min hyresavi är borta, hur gör jag?

Man kan ringa till Ekonomiavdelningen 0270-729 33 och be dem skicka en ny avi.

På vilka sätt kan jag betala hyran?

Via bankgiro, autogiro eller din internetbank.

HYRESGÄST

Vem är ansvarig för mitt område?

När avtal skrevs fick du ett informationsblad med upplysningar om vem och hur man kommer i kontakt med denne. Det finns även uppsatt i trappuppgången eller vid soprummet.

Jag vill fråga saker om min hyra, vem vänder jag mig till?

Till ekonomiavdelningen 0270-729 33

Vad gör jag om något måste åtgärdas i lokal?

Kontakta felanmälan 0270-729 50 eller via mail: felanmalan@faxeholmen.se om något är fel/trasigt eller bör åtgärdas.

Jag har myror i skåpen, vad gör jag?

Ring Anticimex 0270-429 429

Grannarna spelar hög musik, vem kontaktar jag?

Om du blir störd efter 16.00 ring 0270-729 29 och begär trygghetsjouren. Om störningen inträffar under våra öppettider ring felanmälan 0270-729 50

Hur får jag renovera i min lokal?

Ta kontakt med Faxeholmen innan du startar en renovering. Denna kan informera om vad som gäller just i din lokal och om det kan bli kostnader för dig runt detta.

ANSÖK OM LOKAL

Hur ställer jag mig i kön?

Vid lokaluthyrning kontaktar man Anette Nord på tel: 0270- 729 20 eller via mail: anette.nord@faxeholmen.se, Anette är lokalansvarig.

Hur byter jag min lokal?

Genom att ta kontakt med Anette Nord på tel 0270- 729 20 eller via mail: anette.nord@faxeholmen.se

Hur säger jag upp min lokal?

Genom att lämna in det påskrivna kontraktet till Faxeholmen. Det finns ett avsnitt som avser uppsägning med mer information vad som gäller just din lokal. Här står också hur lång din uppsägningstid är.

Får jag hyra ut min lokal i andra hand?

Nej, vi tillåter INTE andrahands uthyrning.

TV, TEKNIK & BREDBAND

Hur skaffar jag bredband?

Genom att ta kontakt med Söderhamn Nära 0270-766 10.
De kan svara på alla frågor angående detta och man tecknar ett separat avtal med dem angående bredband.