VÅR DÖRR ÄR ÖPPEN

Vi strävar efter att alla som bor hos Faxeholmen ska trivas och känna sig nöjda med sitt boende. Vår dörr är öppen för alla människor och vi försöker också hitta lösningar för att fylla alla människors behov. Ett hyreshus är ett gemensamt boende och därför är det viktigt att vi kan erbjuda rätt lägenhet till rätt person.

 

Vi har fyra grundläggande riktlinjer som gäller för alla som vill vara hyresgäst hos Faxeholmen:
1. För att söka lägenhet krävs att du är myndig
2. Du bör inte ha någon hyresskuld eller andra stora betalningsanmärkningar
3. Du ska klara hyra och uppehälle med din inkomst
4. Vid förfrågan måste du kunna visa goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar

Riktlinjerna kräver att vi tar en kreditupplysning på samtliga som vill bli hyresgäster.
Faxeholmen gör en helhetsbedömning av kunden när vi fördelar lägenheter.

Därför tar vi också hänsyn till:
- Sammansättningen av hyresgäster i en fastighet
- Hur länge man varit registrerad som bostadssökande hos Faxeholmen
- En positiv befolkningsutveckling i Söderhamns Kommun
- En förändrad familjesituation hos trogna hyresgäster