VI BYGGER, FÖRVALTAR OCH UNDERHÅLLER

Faxeholmen planerar att bygga nytt i framtiden, men vi gör även kontinuerliga upprustningar och ombyggnader av våra äldre bestånd. Vi anlitar även entreprenörer och konsulter för städning, parkskötsel, målning och andra underhållsarbeten. Det innebär att vi kontinuerligt upphandlar dessa tjänster.

Både för förvaltning och i byggprojekten har vi behov av många olika typer av entreprenörer och konsulter.

Låter det intressant att jobba tillsammans med Faxeholmen? Vi genomför löpande upphandlingar via Inköp Gävleborg och annonserar i dagspress. Håll ögonen öppna och hör av dig!