ORGANISATIONEN

Faxeholmen ägs av Söderhamns kommun och vi är en del av allmännyttan. Vårt uppdrag är att se till att det finns bostäder i Söderhamns kommun som passar alla. Vi ska också bedriva en affärsmässig verksamhet, vilket betyder att vi konkurrerar på lika villkor med andra bostadsföretag i Söderhamn. Faxeholmens styrelse är politiskt tillsatt. Det betyder att du som medborgare kan vara med och påverka hur Faxeholmen styrs genom att rösta i kommunalvalet. Vi samarbetar naturligtvis med Hyresgästföreningen.

Vi är 46 personer som arbetar i Faxeholmen med allt från kundtjänst, uthyrning, ekonomi, underhåll, teknik och marknadsföring. Vi har cirka 3 000 lägenheter med en total yta av 228 000 kvm, vilket är mer än 45 fotbollsplaner. Lägg till de 301 lokaler med 34 000 kvm lokalyta och tre servicehus med 146 lägenheter.