Information om Coronaviruset

Faxeholmen som företag och alla medarbetare på Faxeholmen följer de instruktioner och riktlinjer som myndigheterna ger.

Folkhälsomyndighetens rekommendation säger att om du har förkylningssymtom, såsom feber och hosta, ska du stanna hemma från arbete, skola och förskola. Undvik att träffa andra än de du bor med tills du är frisk.

Har du mer frågor kring detta ber vi dig att kontakta 1177, 11313 eller läsa mer om detta på folkhälsomyndighetens hemsida.