Hyresförhandlingarna för 2024 är nu färdigställda.

 

Årets förhandling gick vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). HMK hanterar hyrestvister mellan bolagen inom Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningens parter.
Hyresförhandlingen gick vidare till HMK då vi, Faxeholmen AB, och Hyresgästföreningen i Söderhamn inte kunde komma fram till en överenskommelse gällande hyreshöjningen för 2024.

 

Hyresmarknadskommittén har beslutat att Faxeholmens hyror justeras upp med 5,7 % from 2024-01-01. Den nya hyran aviseras på avin som avser april(som skickas i början av mars) och på denna kommer även de retroaktiva delarna för januari, februari och mars.  

 

Vid frågor kontakta vår kundtjänst

0270-729 50 eller info@faxeholmen.se