Fiber till kv. Granen

Installationen av fiber i kvarteret Granen är nu i slutfasen och under vecka 37 ska de boende kunna beställa abonnemang med fiber.

För mer information gällande abonnemang kontakta Söderhamn Nära.