Information till berörda hyresgäster på Hammarvägen!

Information kommer att ges i Församlingshemmet kl. 13.00
Representanter från Faxeholmen, Försäkringsbolag och Räddningstjänsten kommer att medverka.