Asfaltering på Femkampsvägen

Under mitten till slutet av september månad kommer asfaltering att ske på Femkampsvägen. Detta kommer att innebära en del rörelse på området när arbetet ska genomföras.