Asfaltering på Bergbacken

Under vecka 38 kommer vi att sätta igång med mark- och beläggningsarbete på området. NCC kommer att utföra arbetet.

Parkeringsmöjligheterna kommer att vara begränsade under arbetet.