MAT BLIR ENERGI

Två av Faxeholmens bostadsområden, Bergbacken och Stamvägen har börjat med utsortering av matavfall. Sorteringen är viktig för miljön eftersom matavfall kan ge både biogas och biogödsel. Nästa år kommer Faxeholmen och Söderhamn NÄRA att öka takten med matutsortering i olika bostadsområden. Först ut i projektet är Norr.

En positiv bieffekt av projektet är att den övriga hushållsnära källsorteringen också förbättrades. Flera av de 660-literskärl som tidigare användes för hushållsopor är nu märkta för att hantera plastförpackningar och tidningar.