På grund av ett inkopplingsarbete kommer
vattenförsörjningen att vara avstängd
Onsdag 2/6 mellan kl. 14:00 – 19:00
Se till att tappa upp vatten för att klara hushållets behov
under driftstoppet.
Vi ber om överseende med de störningar som arbetet
orsakar.

Söderhamn Nära

Ledningsnätsansvarig
Patrik Fryklund 0270-75589