TV-problem i Ljusne

Just nu har vi problem med TV-sändningen i Ljusne, troligen på grund av åskovädret som varit.
De berörda adresserna är i nuläget Bäckängsvägen, Stationsvägen och Skiljarvägen.
Reparationer pågår i nuläget för att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Uppdatering 2019-06-14: Problemet är nu löst.