TV- och internetavbrott i Sandarne

Just nu har vi ett avbrott på TV och internet i Sandarne, både Postvägen och Lerviksberget är berörda. Söderhamn Nära kommer att åtgärda detta så fort som möjligt.