Störningar på hemsidan

Under lördagen den 13 juni samt söndagen den 14 juni kan vissa störningar på vår hemsida förekomma. Detta på grund av ett underhållsarbete som Söderhamn Nära utför. Arbetet ska vara klart senast under söndagen.