Markarbete Skytten

Från och med torsdag den 28 november kommer vi att utföra markarbete för att bättra på parkeringsytan längst upp bakom Flintlåsgränd. Det innebär att det kan vara liten eller ingen framkomlighet till garagen under perioden 28 november – 4 december.

Arbetet kommer att ske i två etapper. Den 28-29 november kommer ytan närmast husen på Flintlåsgränd att åtgärdas och den 2-4 december kommer ytan framför garagen att åtgärdas. Asfaltering kommer att ske till våren.