Fjärrvärmeavbrott på Pilen

Idag tisdag den 28 maj klockan 07.00-22.00 utför Söderhamn Nära underhållsarbete på fjärrvärmen. Detta påverkar våra hyresgäster på kvarteret Pilen. Det som påverkas är värme och varmvatten. Läs mer på Söderhamn Näras hemsida.