LILLA HJÄLPREDAN

Behöver ha en stor maskin i din lokal, eller kanske bygga om receptionen i din mottagning? Kommer din verksamhet att låta mycket? I Lilla hjälpredan Lokal hittar du svaret på dina frågor.

Utlämning av nycklar

Du kan hämta din nyckel på vårt kontor på Humlegårdsgatan 2. Tillträde gäller från och med klockan 13:00 kontraktsdagen, men om kontraktsdagen infaller på en helgdag kan du istället hämta ut nyckeln nästa vardag. Kom ihåg att hyran ska vara betald när du hämtar ut dina nycklar, så ta med kvitto, hyreskontrakt och legitimation när du kommer till oss.

Fler nycklar till din lokal

Det ingår tre nycklar när du hyr en lokal hos Faxeholmen. Om du behöver flera nycklar än de vi lämnat ut vid inflyttning, kan du hämta en rekvisition på vårt kontor på Humlegårdsgatan 2. Du får själv bekosta nyckelkopian och den ska lämnas tillbaka till oss på huvudkontoret vid utflyttning. Faxeholmen godkänner inte nycklar som är kopierade utan vår tillåtelse.

Har du låst dig ute?

Vi hjälper dig! Under kontorstid ringer du till 0270-729 50 för att få hjälp. Under övriga tider kan du ringa jouren på 0270-729 50. För din egen säkerhet är det bara hyresgästen som kan få dörren upplåst och vi begär legitimation för att säkerställa att det är rätt person som släpps in. Du kan komma att bli debiterad för upplåsning.

Borttappade nycklar

Om du har förlorat din nyckel måste vi byta låscylinder i din dörr. Hyresgästen får stå för kostnaden som är mellan 2 000 och 4 500 kronor, beroende på låstyp. Borttappade nycklar kan aldrig ersättas med en kopia.

En försäkring är ett bra skydd

En lokalförsäkring är ett bra skydd för dig och ddin lokal om något skulle hända. Varför? Om det sker en olycka, till exempel brand eller vattenskada, täcker Faxeholmen försäkringar bara skador på själva byggnaden, inte dina personliga ägodelar. En försäkring täcker delar av dina kostnader om du till exempel råkar ut för:

- Stöld, inbrott eller skadegörelse
- Brand eller explosion
- Skador på hushållsmaskiner
- Översvämning

Skulle du till exempel drabbas av vattenskada som förstör ditt bohag eller gör att din lokal blir obrukbar, kan din försäkring ersätta skadorna och eventuella merkostnader för ett evakueringsboende. Utan försäkring riskerar du också betalningsansvar för skador du själv eller i vissa fall andra personer har orsakat.

De flesta försäkringsbolag har en lokalförsäkring. Ta kontakt med några olika bolag och fråga hur deras villkor ser ut. Du kan också fråga Konsumenternas Försäkringsbyrå, som är en oberoende rådgivningsbyrå som ger gratis vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Kom också ihåg att det är viktigt att du själv försöker minimera risken för inbrott till exempel genom att låsa ordentligt och inte förvara stöldbegärlig egendom i källare, på vinden eller i din bil.

Skadedjur

Om du får in skadedjur i din lokal, till exempel myror, mjölbaggar, mal eller silverfiskar, ringer du Anticimex för att boka en tid när de kan besöka dig. Faxeholmen står givetvis för kostnaderna. Ring så snart som möjligt för att förhindra att ohyran sprider sig. Är du osäker och vill fråga om råd kan Anticimex ge svar.

Du når Anticimex på 0270-429 429


Upp ▲

Fiberutbyggnad

För att möta framtiden arbetar Faxeholmen med att bygga ut ett nytt fibernät. Det ger dig helt nya möjligheter när det gäller internet, telefoni och tv.

El & Energi

Hushållselen betalar du alltid själv. Via ditt hyreskontrakt blir du automatiskt anmäld till Söderhamns Energi eller Ellevio. Vilket av dessa bolag man kopplas till beror på vart du bor. Vi rekommenderar dock att du själv är aktiv och även undersöker pris och villkor hos andra elleverantörer.

Ellevio

Bor du i Ljusne, Bergvik, Trönö, Stråtjära, Söderala, Marmaverken eller Mohed kopplas du till Ellevio. När du flyttar ut från lägenheten avslutas ditt elabonnemang av oss.

Om du har frågor som handlar om Ellevio kan du ringa dem på 020-46 00 00.

E.ON

Kostnaden för elnätet kommer att faktureras från Söderhamn NÄRA, men förbrukningen av el faktureras av E.ON. Om du har frågor om elförbrukningen kan du ställa dem direkt till E.ON på nummer 020-66 00 88.

Gävle Energi AB

Alla hyresgäster som skriver på för ny lokal eller byter lokal inom Söderhamn kopplas automatiskt till Gävle Energi AB. Kostnaden för elnätet kommer att faktureras från Söderhamn NÄRA. Om du har frågor som gäller Gävle Energi kan du ringa dem på 026-17 85 00.


Upp ▲

Rusta och tillval

Kontakta alltid Faxeholmen innan du drar på dig snickarbyxorna och börjar spika. Din områdesansvarige kan ge dig information, tips och råd så att din rustning blir så bra som möjligt.

Du får göra mycket själv, så länge det görs på ett fackmannamässigt sätt.

Sopsortering

Vår vision “Tillsammans gör vi framtiden möjlig” visar hur Faxeholmen ska agera i alla frågor. Inte minst när det gäller miljön. Ett av de enklaste sätten att göra något för miljön är att vi sorterar våra hushållssopor och förpackningar. Du lämnar dina hushållssopor i bostadsområdets soprum, sophus eller markbehållare. Förpackningssoporna lämnas vid en kommunal återvinningsstation. Några av våra bostadsområden har egna behållare för glas, papper och småbatterier.

Exempel på förpackningssopor:
- Tidningar, papper och kartonger
- Glas, färgat och ofärgat
- Hårdplast
- Metall, plåtburkar, kapsyler

Övriga sopor

Grovsopor och farligt avfall måste du lämna till återvinningscentralen på Långtå. Återvinningscentralens öppettider är måndag och fredag klockan 07:00-15:30. Tisdag och torsdagar är 07:00-18:30 som gäller. Du kan ringa Söderhamn Nära på 0270-751 43.

Sopsorteringsguide

Du kan få mer information om hur sophanteringen fungerar på ditt område av din områdesansvarige, eller genom att gå in på Söderhamn Näras hemsida (www.soderhamnnara.se) och klicka på renhållning.


Upp ▲

Husdjur

Vi välkomnar även dina husdjur hos Faxeholmen, det enda undantaget är korridorsboende eller delat boende för studenter. Men för att alla hyresgäster ska trivas måste du följa de regler som gäller.

Vissa giftiga djur, som till exempel spindlar och ormar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Du måste dessutom meddela oss om du har giftiga djur.

Du är ansvarig för att ditt djur inte stör dina grannar genom obehaglig lukt eller ljud. Kom också ihåg att din hund kan skälla när du inte är hemma, så fråga gärna dina grannar hur de upplever ditt husdjur. Rasta på en lämplig plats i ditt bostadsområde och plocka alltid upp efter din hund. Självklart använder du koppel.

Som kattägare är du skyldig att se efter så att din katt inte orsakar skador eller olägenheter. Tänk på att en utekatt kan ställa till bekymmer för andra boende genom att den förorenar i sandlådan, markerar revir på bilar och byggnader eller repar lacken på bilar. Märk din katt med halsband eller öronmärkning. Spola aldrig ner kattsand i toaletten eftersom den orsakar proppar i rören som täpper till avloppet.

Hyra - Du kan betala din hyra på flera sätt

Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto i slutet av varje månad. Kontakta oss om du vill veta mer. Om du betalar med bank-, postgiro eller via internetbank är det viktigt att du använder det referensnummer (OCR) som anges på fakturan. Du kan även få en elektronisk faktura om du betalar med internetbank. Du anmäler dig för elektronisk faktura när du loggat in på din banks hemsida.

Om du skulle tappa bort din hyresavi kan du använda bankgiro 5298-1974. Då behöver du inte ange OCR-nummer. Skriv istället in ditt personnummer eller ditt kundnummer i meddelanderutan.

Hyran betalas alltid i förskott, det betyder att hyran för juni ska vara hos oss före den sista maj. Kom ihåg att Faxeholmen inte skickar ut påminnelser – ärendet går direkt till inkasso och du får ett inkassobrev med avgift och ränta. Därför är det viktigt att du omgående kontaktar ekonomiavdelningen på Faxeholmen om du har problem med att betala hyran. Du når oss på 0270-729 50.

Parkering, garage och bilplatser

Det är viktigt för både trivsel och säkerhet att du parkerar på våra anvisade parkeringsplatser. Om du felparkerar finns dessutom risk att du får en P-bot. P-märket anger att parkeringen är tillåten alla dagar. Du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, om inte tilläggstavlorna på parkeringen anger andra villkor. Kom också ihåg att man bara får parkera personbilar i körbart skick på våra parkeringar.

Du kan hyra ett garage, en motorvärmarplats eller en bilplats inom ditt område. Prata med vår uthyrning så får du reda på var det finns lediga platser. Om du hyr ett garage får det bara användas som parkering för fordon – inte som förråd, verkstad eller för någon annan verksamhet (till exempel svetsning).

Ur miljöhänsyn är det inte tillåtet att tvätta bilen i garaget, på gården eller på våra parkeringsplatser. Vi hänvisar till bensinstationen med tvättmöjligheter. Avloppen i garagen saknar vattenrening och de kan därför inte ta emot till exempel tvättvatten.

Motorvärmare

Om du är osäker på hur ditt motorvärmaruttag och din timer fungerar är du välkommen att kontakta Faxeholmen. Kom också ihåg att motorvärmarsladden måste tas bort från stolpen och att hålla uttaget låst!

Att avsluta

Om du fortfarande bor kvar hos oss och vill säga upp din P-plats gäller nio månaders uppsägningstid.


Upp ▲