EKONOMI

Faxeholmen omsätter cirka 200 miljoner kronor varje år. Det mesta av pengarna investeras i våra fastigheter, till exempel via underhåll och reparationer. Andra stora utgifter är löner till cirka 36 anställda och kostnader för till exempel uppvärmning, snöskottning och gräsklippning. Vår ägare, Söderhamns kommun, har också ett avkastningskrav på 2,5 procent.