Sandupptagning 2024

Uppdatering 11 juni

 

Faxeholmens bostadsområden; startar idag på Stamvägen. De norra delarna (Bergbacken, Norrberget, Stamvägen samt Vågbro) påbörjas denna vecka.

Kommunala vägnätet; påbörjar i vågbro och ut mot de norra delarna.

Sandupptagningen startar v 16. I år räknar vi med att hålla på något längre än vanligt då mycket av fjolårets sand också ska tas om hand. Tiden är också preliminär beroende på vädret.

Vi kommer att börja med centrala Söderhamn och vård och omsorgsboenden. Därefter kommer vi till södra delarna av kommunen, sedan västra delarna och slutligen norra delarna.

Skolorna sopas när vi är i respektive område.

Högar ska forslas bort från respektive geografiskt område när vi sopat färdigt, det gäller både högarna från fjolåret och dom som blir från i år. Antingen kommer dessa köras till Tippvägen för sortering eller så kommer det att köras på deponi.

All sopsand sorteras och deponeras enligt gällande miljölagstiftning.