Ett stort och varmt tack från Faxeholmen!

 

Fredag den 11 september blev en dag jag aldrig kommer att glömma. Jag fick ett meddelande tidigt på morgonen om att en av Faxeholmens fastigheter på Hammarvägen i Söderala brinner och att läget är mycket allvarligt. På plats fick jag snabbt kontakt med Räddningstjänst, Polis, sjukvård och medarbetare från Faxeholmen som uppdaterade mig som VD om läget. Hela övervåningen på flerfamiljshuset stod i brand och alla hyresgäster var evakuerade.

Tragiskt nog visade det sig att en av de boende hade avlidit. Mina tankar går särskilt till kvinnans anhöriga och hennes nära och kära. Jag tänker också på och lider med övriga hyresgäster som på grund av branden blev av med sitt boende och alla sina tillhörigheter.

Det blev förstås en sorgens dag för många men jag imponerades ändå över de otroligt professionella insatser som många aktörer bidrog med. Vill särskilt nämna Räddningstjänst, Polis, sjukvård, försäkringsbolag, Svenska kyrkan, Röda Korset, ett stort antal frivilliga och även de chefer och medarbetare på Faxeholmen som på olika sätt bidrog under dagen och helgen. Jag vill även lyfta fram alla som öppnade sina hem och som erbjöd tak över huvudet till de drabbade i det akuta skedet. Ett stort och innerligt tack till var och en av er! Det värmde att se alla som kom till församlingshemmet med kläder, hygienartiklar, mat m.m. och som under dagen var ett stöd för våra hyresgäster.

Nu påbörjas arbetet med att hitta nya boenden till de drabbade. Idag (måndag) ringer vi runt till alla berörda och lyssnar av de behov de har, både på kort och lång sikt. Därefter försöker vi matcha behoven med de vakanta lägenheter som vi på Faxeholmen har. Om det inte räcker kommer vi förstås att söka andra lösningar för hyresgästerna och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att hjälpa alla drabbade.

 

Ann-Berit Botngård
VD
Faxeholmen AB