På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan: 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Eldningsförbudet har utfärdats av Länsstyrelsen Gävleborg i dialog med kommunerna och gäller tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Detta gäller vid eldningsförbud:

  • Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser i sten, betong eller liknande som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

  • Engångsgrillar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

  • Du får grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.

  • Du får använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.

  • Du får inte inte använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. En brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.